MEDIA UITNODIGING 06/06/2019

Saai bied Re Gola Mmogo-boeredag aan

Die Suider-Afrika Agri-inisiatief (Saai), ’n netwerk van familieboere en boerderybelanghebbendes wat na familieboere omsien, bied op 11 September 2019 ’n boeredag met ’n verskil by The Hub in Tzaneen aan.

Dié boeredag, wat heeltemal anders as enige ander boeredag is, gee aan boere die geleentheid om oor hul standpunte oor, en behoeftes en drome vir landbou in Limpopo te gesels.

Die toepaslike amptenare en beamptes van nasionale, provinsiale en plaaslike regering sal dié dag bywoon om boere se aanbiedings aan te hoor – kleinskaalboere, kommunale-eiendomsverenigings (CPAs) bevoordeeldes van grondhervorming en ander wat op soek is na geleenthede om boerdery as loopbaan te begin.

Die geleentheid stel belanghebbendes in landbou in Limpopo in staat om met mekaar te gesels oor hul ervarings, vrese en moontlike oplossings vir lank uitstaande uitdagings. Sprekers by dié boeredag sal mense wees wat gewoonlik die onderwerp van vergaderings oor landbou-ontwikkeling is.

Datum:            11 September 2019

Tyd:                 07:30

Plek:                The Hub, Georges Valley, Tzaneen, Limpopo (23°55’22.9″S 30°02’52.7″O)

RSVP:             Francois Rossouw by enquiries@saai.org