TLU SA Eis Bewyse Van President Ramaphosa

Bennie Van Zyl

Mediavrystelling: TLU SA Eis Bewyse Van President Ramaphosa Wat Boere As Gronddiewe Impliseer – Betwyfel Akkuraatheid Van Paneelverslag

President Cyril Ramaphosa het die afgelope ruk (en selfs so onlangs soos verlede Donderdag) in die openbaar herhaaldelike bewerings oor die diefstal van grond gemaak. Met dié bewerings impliseer die president dat kommersiële boere hulle grond gesteel het.

“Volgens die Suid-Afrikaanse reg lê die bewyslas op diegene wat die bewerings maak,” sê Louis Meintjies, die President van TLU SA. “Aangesien die president van die land nie bo die reg verhewe is nie, moet hy nou ook bewyse vir sy stellings voorlê of verdere aksie van ons kant af verwag. Dit is die tweede persoon wat hieroor deur TLU SA aangevat word, nadat die akademikus Dr Piet Croukamp die afgelope twee weke ook soortgelyke stellings – ook vanaf ‘n openbare platform – gemaak het.
“Dié tipe bewerings maak ons uiters bekommerd dat die verslag van die president se raadgewende paneel oor grondhervorming ook onakkurate stellings oor grondbesit en die grondhervormingsproses gaan bevat. Hoe kan ons dan vorentoe beweeg en sinvolle gesprekke oor die toekoms van landbou hê as dit op onwaarhede gebaseer is?”
TLU SA is nie deel van die raadgewende paneel nie. Die groepering is ook nie verteenwoordigend van die besitters van eiendom en grond in Suid-Afrika nie.
TLU SA het reeds in 2005 sinvolle en haalbare voorstelle aan die regering voorgelê waarin alle teikens in die normale verloop van die ekonomiese proses binne agt jaar bereik sou word. Geen bestaande grondeienaar se besitreg sou met hierdie voorstelle bedreig word nie. Die nodige meganismes is ingebou om nuwe toetreders tot landbou met sukses te ondersteun en lei. Dié voorstelle is egter van die tafel gevee.
“Dit is ‘n billike vraag om terugskouend na die vele mislukkings van die regering te vra wat werklik die regering se agenda is,” sê Meintjies. “Dit is duidelik nie om landbou te bevorder en suksesvolle nuwe boere te vestig nie.”
TLU SA is van mening dat die werklike oplossing vir die grondkwessie in Suid-Afrika nie daarin lê om meer grond van kommersiële boere te bekom nie, maar eerder in die volhoubare benutting van landbougrond wat reeds oorgedra is, sowel as die onbenutte grond van voormalige tuislande.
“Die basis van belegging in die landbou-omgewing begin by privaat besitreg,” sê Meintjies. “Solank as wat die regering volhard met sy beleid van grond-nasionalisering, is hulle die hoofoorsaak van die mislukking van enige nuwe toetreders tot landbou. Voeg daarby ondeurdagte en ongegronde aantygings van mense in gesagsposisies oor die besit van grond, en landbou, boere en uiteindelik die land is in groot moeilikheid.
“Ons boere sal nie meer hierdie tipe aantygings aanvaar nie,” sê Meintjies. “Ons sal nie meer toelaat dat boere as misdadigers uitgekryt word nie. Elke onbewese stelling en persoon wat die stelling maak sal in die toekoms op die gepaste wyse aangevat word totdat ons nie meer die sondebok vir elke probleem in die land gemaak word nie.
“Ons sal ook nie gebonde of onderhewig aan enige van die aanbevelings in die verslag wees nie,” bevestig Meintjies. “Ons is nie deel van die raadgewende paneel nie en is ook nie by enige van die werksaamhede betrek nie. Die verteenwoordigers van georganiseerde landbou wat wel deel is van die paneel praat nie namens TLU SA-lede of boere wat nie by georganiseerde landbou betrokke is nie.”