APK raad in sitting

Bennie Van Zyl

Die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) se Raad in sitting. Dit is ‘n voorreg om saam met hierdie span beginselvaste mense te bou aan die toekoms van hierdie akademiese instelling. Na afloop van die Raadsvergadering was dit ook die jaarlikse gradeplegtigheid waartydens verskeie grade en sertifikate vir die uiteenlopende studierigtings wat aangebied word toegeken was.