Van uit Van Wyksdorp na Herbertsdale

Met erkenning  :

Ina Scholtz
Dit bly maar.net ‘n prentjiespad, so vanuit Vanwyksdorp na Herbertsdale. Meer as ‘n jaar terug het die Langeberge so sleg gebrand en het vure vanaf Langeberg’s voet ver ente die velde en plase ingespring.

Daar val nie juis reèns en so kry die veld nie teruggroeikans nie. Hartseer is dit mense. Hartseer, vertel ek vir julle. Mens bid maar smeekgebede af waar.jy ry en hoop vir die beste.

Dit bly maar swart en kaal grondlangs. Net so neffens hier en daar kry jy n skaarserige groenigheidjie en dis maar al. Waar kry die velddiere tog kos? Alles is dan verkool en lé sy swart voetspoor oop en bloot. Nie eens tyd wil hom laat toegroei en bly die reéns skaars.

Ons vra maar vir genade an Bo oor veld en dier en asseblief tog vir die boere ook.