Tuis

Hou hierdie webtuiste dop. Beleef saam die ontstaan en ontwikkeling van ons eie Christelike, suiwer Afrikaanse inter-televisie.

Ons hartlike dank aan Pretoria FM wat ons die toestemming verleen het om van hulle uitsendings te mag gebruik om ons die geleentheid te gun om geleidelik van ons eie programme in te faseer.   Vir lewendige uitsending klik regs op PTA FM se embleem...

Pretoria FM -  Op Klankkoerant 7 voor 7 in die oggend is daar uitstekende geestelike gedagtes deur predikante. Gedagte vir die dag deur Maroela Media word ook gebruik.

Besoek gereeld die Skakel op facebook vir belangrike en interessante nuus - klik hier >>>


Ds Vasie de Kock - 18/10/2019

Lukas 7:1-10

Ware geloof? ……………

‘n Ware geloof is om te glo en te weet dat wat God in sy Woord geopenbaar het, waar en seker is. Maar boonop is dit ‘n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die kruis en opstanding van Jesus Christus in my hart werk dat ek uit loutere genade op grond van Christus se verdienste die ewige lewe het.

‘n Gewisse kennis en ‘n vastevertroue.

Hou dit in gedagte as jy na die optrede van hierdie hoofman oor honderd kyk. Hy keer die Here voor om onder sy dak te kom. Hy sê: Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sê dit maar met ‘n woord, en my kneg sal gesond word. Sien jy die blindelingse vertroue dat die Here Jesus in staat is om gesond te maak?  Die Here het die mag oor siekte en Hy kan deur bloot ‘n woord te spreek, gesond maak.

Die Here Jesus se almags woord is genoeg. Daarom hoef die Here Hom nie eerste verontreinig om by ‘n heiden aan huis te kom nie (volgens Joodse beskouing).  Die hoofman voel hom onwaardig dat die Here na sy huis toe hoef te kom.  Juis omdat hy ‘n bevelhebber is, besef hy die verhouding tussen hom en die Here.

Dit is juis die punt van die ware geloof om jouself voor die Here te verneder. Om in jou hart die sekerheid te hê dat Hy alles kan en sal doen wat jy na reg van Hom vra.  Geen weifeling of twyfel nie. Die Here kan en Hy sal.  Soos Abraham sonder ‘n lam vir ‘n brandoffer aan Isak sê: God sal vir Homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun (Gen.22:8).

Hy glo en hy weet God sal voorsien!  Lyk en is jou geloof só onwrikbaar? Dit kan alleen wanneer jy só in gemeenskap met God leef deur die Heilige Gees se genade dat jy sy dade in jou lewe kan sien en met jou hele hart vertrou.  Die hoofman het van God ‘n hart deur die Gees berei, ontvang. Dit was die goeie grond.   Die saad in sy hart het gereageer op die hoor en verstaan van die Woord deur die Gees en heerlike vrug gelewer!

  • Om ’n internet televisiekanaal daar te stel wat Afrikaanse Christelike waardes handhaaf en uitbou.
  • Om die Afrikaanse taal oor alle grense te laat uitleef en te versterk.
  • Om gemeenskappe van verskillende terreine te betrek; insluitende: Kerke, opvoedkundige instellings soos die Universiteit en skole, in besonder ons boeregemeenskap, besighede, die talle kunstenaars, sportlui, akademici, hulpbehoewendes, ens.
  • Om volksgenote in SA, wat ons Christelike waardes en kultuur onderskryf, saam te snoer. Om helpende hand te ondersteun.
  • Om die meer as 1 miljoen Suid Afrikaners in die buiteland geleentheid te bied om bande met Suid Afrika te versterk.
  • Om ons Suid Afrikaanse Universiteit, AKADEMIA, hier en wêreldwyd bekend te stel en te bevorder.

Die sukses van hierdie grootse onderneming wat in die belang van elkeen is (sien visie), sal afhang van u ondersteuning vir die projek. Ons vra met vrymoedigheid vir alle vriende, en vriende op hulle blaaie,as ook vir ander groepe om hierdie boodskap met die publiek te deel:

Indien enige persoon ook in die buiteland hierdie grootse saak met groter bydraes wil ondersteun ons grootste dank. Sien bankbesonderhede onderaan die blad.

Vrywilligers en ander rolspelers wat belang stel om betrokke te raak (vir 'n moontlike opwindende loopbaan in die uitsaaiwese), asook Suid-Afrikaners in die buiteland, kontak my gerus:

by chrisclgreyling@gmail.com

NUUTSTE NUUS:

18/10/2019
WARM NUUS !!

Webtuiste is herbou  -  ons vra u om asseblief geduldig te wees terwyl ons al die inligting oplaai  -  Baie dankie.

Sport  -  Besoek skakel Solidariteit - Maroela Media asook aktuele nuus vir almal se belang.

Nuwe Afrikaanse Museum  -  besoek Kultuur skakel

By skakel Landbou sien verskillende diererasse

‘n Spesiale prys vir advertensiegrootte 600mmx450mm

Gewone Advertensies

R600 vir 12 maande

Video's ( Voorlopige tarief)

1 min vir 3 maande    R500

1 min vir 6 maande    R600

2 min vir 3 maande    R700

2 min vir 6 maande    R1 000

Vir Bankbesonderhede, kontak

Sel nr. 083 277 7220

of

chrisclgreyling@gmail.com