Tuis

Neem asb kennis dat daar vanaf vandag 13/12/2019 geen nuwe opdaterings sal plaasvind op die webwerf tot en met die 6e Januarie 2020 nie. 

Mag jul almal God's rykste seën ontvang deur die Kersgety, veilig ry en lekker rus.

Hou hierdie webtuiste dop. Beleef saam die ontstaan en ontwikkeling van ons eie Christelike, suiwer Afrikaanse inter-televisie.

Ons hartlike dank aan Pretoria FM wat ons die toestemming verleen het om van hulle uitsendings te mag gebruik om ons die geleentheid te gun om geleidelik van ons eie programme in te faseer.   Vir lewendige uitsending klik regs op PTA FM se embleem...

Pretoria FM -  Op Klankkoerant 7 voor 7 in die oggend is daar uitstekende geestelike gedagtes deur predikante. Gedagte vir die dag deur Maroela Media word ook gebruik.

Besoek gereeld die Skakel op facebook vir belangrike en interessante nuus - klik hier >>>


Ds Adam Boshoff - 13/12/2019

DAG VAN DIE HERE

Gen. 2

Dat God die sewende dag geheilig het, beteken dat Hy dit eenkant gestel het.  Daarmee het God die ritme van die werksweek en die rus daarna, vasgestel.  Dit is belangrik om te sien : God het die sewende dag geseën EN dit geheilig - opsy gesit.

In Exodus 31 word dit beklemtoon : Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen My en julle...sodat die mense kan weet dat Ek die Here is wat julle heilig.  Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word (Ex. 31:13-14).  Daar word vervolg met : En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou...in hulle geslagte as 'n ewige verbond.  Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken...(Ex. 31:16-17)

In die danklied van die feesvierende menigte word gesê: Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees (Ps. 118:24). Johannes sê later : Ek was op die eiland wat Patmos genoem word... Ek was in die Gees op die dag van die Here (Openb. 1:9-10)  Ons Here het op die eerste dag van die week uit die graf opgestaan.  In die Nuwe-Testamentiese bedeling is Sondag dus sy dag.

In ons werk dien ons die Here.  Vir die diensknegte in Kolosse (Christene) geld : En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie... want julle dien die Here Christus (Kol. 3:23,24)

Dit is God se wil dat ons moet werk : Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen (Ex. 20:9), maar die sewende dag is die dag van die Here.

  • Om ’n internet televisiekanaal daar te stel wat Afrikaanse Christelike waardes handhaaf en uitbou.
  • Om die Afrikaanse taal oor alle grense te laat uitleef en te versterk.
  • Om gemeenskappe van verskillende terreine te betrek; insluitende: Kerke, opvoedkundige instellings soos die Universiteit en skole, in besonder ons boeregemeenskap, besighede, die talle kunstenaars, sportlui, akademici, hulpbehoewendes, ens.
  • Om volksgenote in SA, wat ons Christelike waardes en kultuur onderskryf, saam te snoer. Om helpende hand te ondersteun.
  • Om die meer as 1 miljoen Suid Afrikaners in die buiteland geleentheid te bied om bande met Suid Afrika te versterk.
  • Om ons Suid Afrikaanse Universiteit, AKADEMIA, hier en wêreldwyd bekend te stel en te bevorder.

Die sukses van hierdie grootse onderneming wat in die belang van elkeen is (sien visie), sal afhang van u ondersteuning vir die projek. Ons vra met vrymoedigheid vir alle vriende, en vriende op hulle blaaie,as ook vir ander groepe om hierdie boodskap met die publiek te deel:

Indien enige persoon ook in die buiteland hierdie grootse saak met groter bydraes wil ondersteun ons grootste dank. Sien bankbesonderhede onderaan die blad.

Vrywilligers en ander rolspelers wat belang stel om betrokke te raak (vir 'n moontlike opwindende loopbaan in die uitsaaiwese), asook Suid-Afrikaners in die buiteland, kontak my gerus:

by chrisclgreyling@gmail.com

NUUTSTE NUUS:

13/12/2019
WARM NUUS !!

Webtuiste is herbou  -  ons vra u om asseblief geduldig te wees terwyl ons al die inligting oplaai  -  Baie dankie.

Sport  -  Besoek skakel Solidariteit - Maroela Media asook aktuele nuus vir almal se belang.

Nuwe Afrikaanse Museum  -  besoek Kultuur skakel

By skakel Landbou sien verskillende diererasse

‘n Spesiale prys vir advertensiegrootte 600mmx450mm

Gewone Advertensies

R600 vir 12 maande

Video's ( Voorlopige tarief)

1 min vir 3 maande    R500

1 min vir 6 maande    R600

2 min vir 3 maande    R700

2 min vir 6 maande    R1 000

Vir Bankbesonderhede, kontak

Sel nr. 083 277 7220

of

chrisclgreyling@gmail.com