Tuis

Hou hierdie webtuiste dop. Beleef saam die ontstaan en ontwikkeling van ons eie Christelike, suiwer Afrikaanse inter-televisie.

Ons hartlike dank aan Pretoria FM wat ons die toestemming verleen het om van hulle uitsendings te mag gebruik om ons die geleentheid te gun om geleidelik van ons eie programme in te faseer.   Vir lewendige uitsending klik regs op PTA FM se embleem...

Pretoria FM -  Op Klankkoerant 7 voor 7 in die oggend is daar uitstekende geestelike gedagtes deur predikante. Gedagte vir die dag deur Maroela Media word ook gebruik.

Besoek gereeld die Skakel op facebook vir belangrike en interessante nuus - klik hier >>>


Ds Jaap Steenkamp -  20/08/2019

Getrouheid

2 Tim 2:1-13

Die woordjie “getrou” is ‘n woord wat nie werklik meer in ons tyd inpas nie, en wat ons nie in die daaglikse lewe sien nie. Om trou te wees beteken om te bly by dit wat beloof is, om jou verpligtinge na te kom. In ons tyd sien ons juis hoe mense worstel om getrou te bly. Vir die mens is dit veel makliker om sy rug op sy verantwoordelikhede te draai.

Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus met die wete dat hy binnekort kan sterf. In plaas daarvan om Timoteus te oortuig om hom hier uit Rome te kom bevry skryf Paulus hier eerder ‘n tipe testament en hy laat sekere dinge aan Timoteus na. Dit gaan egter nie oor aardse dinge nie, nee – dit is geestelik. In sy brief bemoedig en versterk hy hom en druk dit op die hart dat hy hom moet hou aan die geloof in Christus. Op verskeie maniere wys Paulus wat die inhoud van ons geloof is, en hieraan moet Timoteus vashou.

Die hoofsaak waarna hy verwys is vers 13 “as ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan homself nie verloën nie.” Paulus wys dat God getrou bly tot in ewigheid. God se beloftes aan die mens staan. Die God wat geloof skenk is dieselfde God wat ons daagliks lei. God se trou word juis vir ons duidelik daarin dat hy die mens nie aan sy eie ellende oorlaat na die sondeval nie maar Sy enigste Seun stuur om vir ons sondes aan die kruis te sterf en uit die dood uit op te staan sodat ons saam met Hom kan lewe. Mag die Here gee dat ons dit nooit sal vergeet of vanselfsprekend sal aanvaar nie.

  • Om ’n internet televisiekanaal daar te stel wat Afrikaanse Christelike waardes handhaaf en uitbou.
  • Om die Afrikaanse taal oor alle grense te laat uitleef en te versterk.
  • Om gemeenskappe van verskillende terreine te betrek; insluitende: Kerke, opvoedkundige instellings soos die Universiteit en skole, in besonder ons boeregemeenskap, besighede, die talle kunstenaars, sportlui, akademici, hulpbehoewendes, ens.
  • Om volksgenote in SA, wat ons Christelike waardes en kultuur onderskryf, saam te snoer. Om helpende hand te ondersteun.
  • Om die meer as 1 miljoen Suid Afrikaners in die buiteland geleentheid te bied om bande met Suid Afrika te versterk.
  • Om ons Suid Afrikaanse Universiteit, AKADEMIA, hier en wêreldwyd bekend te stel en te bevorder.

Die sukses van hierdie grootse onderneming wat in die belang van elkeen is (sien visie), sal afhang van u ondersteuning vir die projek. Ons vra met vrymoedigheid vir alle vriende, en vriende op hulle blaaie,as ook vir ander groepe om hierdie boodskap met die publiek te deel:

Indien enige persoon ook in die buiteland hierdie grootse saak met groter bydraes wil ondersteun ons grootste dank. Sien bankbesonderhede onderaan die blad.

Vrywilligers en ander rolspelers wat belang stel om betrokke te raak (vir 'n moontlike opwindende loopbaan in die uitsaaiwese), asook Suid-Afrikaners in die buiteland, kontak my gerus:

by chrisclgreyling@gmail.com

NUUTSTE NUUS:

20/08/2019
WARM NUUS !!

Webtuiste is herbou  -  ons vra u om asseblief geduldig te wees terwyl ons al die inligting oplaai  -  Baie dankie.

Sport  -  Besoek skakel Solidariteit - Maroela Media asook aktuele nuus vir almal se belang.

Nuwe Afrikaanse Museum  -  besoek Kultuur skakel

By skakel Landbou sien verskillende diererasse

‘n Spesiale prys vir advertensiegrootte 600mmx450mm

Gewone Advertensies

R600 vir 12 maande

Video's ( Voorlopige tarief)

1 min vir 3 maande    R500

1 min vir 6 maande    R600

2 min vir 3 maande    R700

2 min vir 6 maande    R1 000

Vir Bankbesonderhede, kontak

Sel nr. 083 277 7220

of

chrisclgreyling@gmail.com